Επανασυγκροτείται το ειδικό σώμα των ιατρών των ΚΕΠΑ

amea_redΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31, Αθήνα
210-5215109, 5215460, 5215340, 5215343, 5215345,
fax: 210-5225137,
[email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19-02-2014

Επανασυγκροτείται το ειδικό σώμα των ιατρών των ΚΕΠΑ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη, οι ιατροί που ήταν ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ αυτοδίκαια υπάγονται σε αυτό, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους συμμετέχοντας στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Με βάση τη νομοθετική διάταξη προβλέπεται επιπροσθέτως η δυνατότητα συμμετοχής τους σε περισσότερες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, από αυτές που συμμετείχαν έως τώρα ανά μήνα, με σκοπό τη δραστική μείωση του χρόνου αναμονής των εκκρεμών αιτημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, για το διάστημα από 20 έως 28 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί 540 επιτροπές, για την εξέταση 11.734 αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας.

Για το μήνα Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί 1.393 επιτροπές για την εξέταση 28.917 αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας.

Στη βάση αυτού του νέου προγραμματισμού προσδοκούμε την ομαλοποίηση της ροής εξέτασης των αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας.

————————

ΝΟΜΟΣ 4239/2014 (ΦΕΚ Α 43 – 20.02.2014)

Άρθρο 11
1.Α) Οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ που είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/ 2010 (Α΄ 115), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 4144/2013 (Α 88), εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ από 7.2.2014 έως 30.9.2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον ΕΟΠΥΥ ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό (ΕΣΥ) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Β) Ο περιορισμός του άρθρου 61 του ν. 4144/2013 (Α 88) στις αποδοχές που δύναται να καταβάλλει μηνιαίως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος, ως αποζημίωση για τις παρασχεθείσες κατά περίπτωση υπηρεσίες του, δεν ισχύει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Γ) Τα έξοδα μετακίνησης των ιατρών του Ειδικού Σώματος που θα μετακινούνται εκτός έδρας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους ως Πρόεδροι ή μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ, θα καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α 35).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ