Επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2019. Πληρωμή δεύτερης δόσης και αναδρομικών

Επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2019. Πληρωμή δεύτερης δόσης και αναδρομικών

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης (Μαΐου 2019) και των αναδρομικών για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τον Απρίλιο 2019Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την κυα του επιδόματος ενοικίου (στέγασης), κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή

Επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2019. Τι πρέπει να προσέξουμε στην αίτηση

Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτηση μέχρι και 30 Απριλίου 2019, με την πληρωμή του Μαΐου 2019 θα λάβουν αναδρομικά τεσσάρων μηνών

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης και των αναδρομικών για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τον Απρίλιο 2019 θα γίνει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019