Εξεταστέα ύλη Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019

Εξεταστέα ύλη Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019

Ορίζεται η εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού ΛυκείουΑριθμ. 119177/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3412/10.08.2018
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ με την εξεταστέα ύλη (Αριθμ. 119177/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3412/10.08.2018)