Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης

ΠΟΛ 1234 / 27-10-2014 – Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του ΣΤΕ