Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου. Πρόσληψη νομικού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου προτίθεται να καλύψει τη θέση του νομικού συνεργάτη με έμμισθη εντολή.

Αιτήσεις έως 31-01-2017

Λεπτομέρειες για τους όρους και τις προυποθέσεις