ΙΕΚ. Οδηγός για τις εγγραφές, τις ειδικότητες και τους τίτλους σπουδών

Αριθμ. ΦΒ6/97696/Κ3 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5327/06.09.2023
Έκδοση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙEK)

Την έκδοση πρότυπου οδηγού κατάρτισης σύμφωνα με τον οποίο θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι Οδηγοί Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Ο συνημμένος πρότυπος οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΦΒ6/87959/Κ3/15-07-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.E.K.)» (Β’ 4001)

 

Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙEK)

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης