ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Απεργία υπαλλήλων. Πληρωμή παροχών ασθενείας.

Αθήνα, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δελτίο Τύπου

Πληρωμή Παροχών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικών λογαριασμών

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί ότι λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος δεν πραγματοποιήθηκε η πληρωμή παροχών ασθενείας μέσω τραπεζικών λογαριασμών, που ήταν καθορισμένη για τις 17/9/2013.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 23/9/2013.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ