ΙΚΑ. Οδηγίες για αλλαγή του λογαριασμού πίστωσης της σύνταξης

Δικαιολογητικά

  • φωτοτυπία της εισαγωγικής σελίδας βιβλιαρίου του νέου λογαριασμού ή  το καρτελάκι ανοίγματος του νέου λογαριασμού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχων του λογαριασμού και ο αριθμός ΙΒΑΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνταξιούχος θα πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού.
  • Μαζί με το παραπάνω δίνετε στο ταμείο σας το Ενημερωτικό Σύνταξης Τρίμηνου

Αν δεν είναι ο ίδιος ο συνταξιούχος χρειάζεται εξουσιοδότηση.