Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Προβλήματα «μη ανάγνωσης» της ασφαλιστικής ικανότητας από το μηχανογραφικό σύστημα

Αθήνα, 4-9-2013
ΕΟΠΥΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών από φαρμακεία, εξ αιτίας της «μη ανάγνωσης» της ασφαλιστικής ικανότητας από το μηχανογραφικό σύστημα, η οποία όμως βεβαιώνεται νομίμως και αρμοδίως από το έντυπο βιβλιάριο ασθενείας του κατόχου ασφαλισμένου, παρακαλούνται οι ιατροί που συνταγογραφούν και οι φαρμακοποιοί που εκτελούν ηλεκτρονικές συνταγές εκδοθείσες για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ όπως αφού ελέγξουν την ασφαλιστική ικανότητα στο βιβλιάριο ασθενείας ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες στο σύστημα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Δ. ΚΟΝΤΟΣ