Υπαγωγή κτηματογραφούμενων δήμων στα υποθηκοφυλακεία Θεσσαλονίκης και Νεάπολης

Αριθμ. 59031 – ΦΕΚ B 3629 – 31.12.2014

Υπαγωγή
1) της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Ευκαρπίας του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης ισχυούσης αυτοδικαίως για αυτήν της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης κατά το άρθρο 52 παρ. 2 στοιχεία α) και β) του Ν. 4277/2014 (Α 156) και 2) των κτηματογραφούμενων περιοχών:
α) του Δήμου Νεαπόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
β) του Δήμου Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
γ) του Δήμου Σταυρούπολης του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Ευκαρπίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάγεται στο σύνολο της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και, όταν σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδοθεί κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2664/1998, οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου για την ίδια περιοχή, θα ισχύσει για αυτήν αυτοδικαίως κατά το άρθρο 52 παρ. 2 στοιχείο β) του Ν. 4277/2014 (Α ́156) η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης που έχει συσταθεί με το στοιχείο α) της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο 2
Οι κτηματογραφούμενες περιοχές:

α) του Δήμου Νεαπόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

β) του Δήμου Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

γ) του Δήμου Σταυρούπολης του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

υπάγονται στο σύνολο τους μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σχετικά:

Κτηματολογικά γραφεία νομού Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ