Λήγει η προθεσμία για το Στεγαστικό επίδομα σπουδαστών ΔΙΕΚ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 υποβάλλονται έως και τις 14/02/2023,

στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα στον σύνδεσμο

https://stegastiko.minedu.gov.gr

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Κ5/9884/2023 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29.08.2022 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004