Λειτουργία λαϊκών αγορών Παπάγου και Κρυονερίου

Αριθμ. απόφ. 214/2015 – ΦΕΚ B 1610 – 31.07.2015
Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Παπάγου, (ημέρα Πέμπτη) του Δήμου Παπάγου −Χολαργού της Γ ́ Αθηνών.

Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παπάγου(ημέρα Πέμπτη) του Δήμου Παπάγου −Χολαργού της Γ ́ Αθηνών ως εξής:
Α) οδός Κύπρου (από Ιανουάριο έως και Μάρτιο)
Β) οδός Πίνδου (από Απρίλιο έως και Ιούνιο)
Γ) οδός Πεντέλης (7ης Μεραρχίας )(από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο)
Δ) οδός Πίνδου (από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο)
Από 2−7−2015 η αγορά Παπάγου να μεταφερθεί στην οδό Κύπρου, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Αναστάσεως με αφορμή το έργο «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβρίων στο Δήμο» του Δήμου Παπάγου−Χολαργού.

Αριθμ. απόφ. 215/2015 – ΦΕΚ B 1610 – 31.07.2015
Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κρυονερίου, (ημέρα Τρίτη) του Δήμου Διονύσου, της Ζ ́Αττικής.

Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κρυονερίου (ημέρα Τρίτη) του Δήμου Διονύσου, της Ζ ́Αττικής ως εξής:
1. Στην οδό Γ. Ζηκίδη (από το μήνα Απρίλιο έως και το μήνα Σεπτέμβριο) και
2. Στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης (από το μήνα Οκτώβριο έως και το μήνα Μάρτιο).