Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων

74088 Φ.700.8 – Αριθμ.Πυροσβεστικής Διάταξης 8/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β 165/26.01.2017
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων

Καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα εμπορικά καταστήματα και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα