ΟΑΕΕ. Παράταση προθεσμίας πληρωμής 4ου διμήνου 2015

ΟΑΕΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16.10.2015

ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει όλες τις απαιτητές δόσεις οποιασδήποτε ρύθμισης και δεν έχουν καταβάλει την εισφορά 4ου διμήνου 2015, μπορούν να την εξοφλήσουν έως την Πέμπτη 29.10.2015 και να παραμείνουν στη ρύθμιση που έχουν ενταχθεί.

Δικαιώματα και ευεργετήματα θα παραμείνουν ενεργά εφόσον οι εισφορές καταβληθούν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.