ΟΑΕΕ. Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων έτους 2013

ΟΑΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συνταξιούχους  ότι δε θα αποσταλούν βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2013, για φορολογική χρήση.

Η δυνατότητα έκδοσής τους παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ΟΑΕΕ με τη συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται για την έκδοσή τους, στα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.

Η ιστοσελίδα ΟΑΕΕ για την ηλεκτρονική έκδοση  των βεβαιώσεων αποδοχών