ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληρωμή δεύτερης δόσης ενισχύσεων για ζωοτροφές

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της ενίσχυσης για τις ζωοτροφές με την πληρωμή της δεύτερης δόσης

Ειδικότερα βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της διαδικασίας:

  • εξειδίκευσης των κριτηρίων της πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται μόνο με ευρήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συνδέονται κατευθείαν με την επιλεξιμότητα του μέτρου, καθώς και
  • αξιολόγησης των ενστάσεων, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου.

Ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα κτηνοτρόφων, όσων δηλαδή έκαναν έναρξη εργασιών το 2021.

Το γεγονός πως αυτοί δεν εμφανίζουν εισόδημα από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην εφορία το έτος 2020 είχε ως συνέπεια να βρεθούν εκτός των πινάκων και να μη δικαιούνται τις ενισχύσεις

 

Σύμφωνα με το ΣΕΚ, στους κτηνοτρόφους που έχουν αποκλειστεί από την πληρωμή, περιλαμβάνονται και κτηνοτρόφοι που πληρούν τα κριτήρια και δεν πληρώθηκαν για διάφορους λόγους