Ωράριο κοινού για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Αριθμ. 42292/Δ9.11590 – ΦΕΚ B 2165 – 08.10.2015
Καθορισμός ωραρίου επικοινωνίας με τους πολίτες για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης του κοινού στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής ως εξής:

Δευτέρα − Τετάρτη − Παρασκευή 09.00 έως 15.00