Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους δικαιούχους δύο ή περισσότερων συντάξεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

Ενημερωτικό σημείωμα για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους δικαιούχους δύο ή περισσότερων συντάξεων

Από τις συντάξεις του Αυγούστου 2014 θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα του άρθρου 60, του νόμου 4172/2013 για τον νέο τρόπο παρακράτησης φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις και για τους συνταξιούχους που έχουν εισόδημα απο δύο (2) ή και περισσότερες συντάξεις (πρόκειται για 1.146.089 άτομα, σε σύνολο περίπου 2,7 εκατ συνταξιούχων).

Συγκεκριμένα, χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία αλλαγή στη συνολική φορολογική επιβάρυνση επί των συντάξιμων αποδοχών αυτής της κατηγορίας συνταξιούχων, θα υπάρξει προσαρμογή στο ύψος της μηνιαίας παρακράτησης, ώστε το συνολικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων να είναι μηδενικό. Και έτσι, από εδώ και εμπρός η μόνη «επαφή» των συνταξιούχων (που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος) με την Εφορία θα είναι αποκλειστικά και μόνο η στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους, καθώς δεν θα προκύπτει καθόλου φόρος μετά την εκκαθάριση της δήλωσης.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, στην καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου 2014, οπότε και θα εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων (με δύο ή περισσότερες συντάξεις), θα παρατηρηθούν μικρές αυξήσεις ή μειώσεις.