Παρατείνεται το ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ για τον COVID-19

Με προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρατείνεται το ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ για τον COVID-19 κατά ένα έτος, μετά την πρόταση της Επιτροπής.

Η παράταση επιτρέπει την  χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού για τα ταξίδια σε ολόκληρη την ΕΕ και μετά την αρχική ημερομηνία λήξης του κανονισμού στις 30 Ιουνίου 2022.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επίσης να εισαγάγουν ορισμένες πρόσθετες αλλαγές στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, ώστε να είναι ακόμη πιο προσιτό στους πολίτες.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά σε συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές και θα αναγνωρίζουν πρόσθετους τύπους δοκιμών αντιγόνου.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα χρειαστεί να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, η οποία ενδέχεται να συνοδεύεται από πρόταση για τη συντόμευση της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης.

Ιστορικό

Για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ στις 14 Ιουνίου 2021. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2021 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια ιστορία επιτυχίας για την ΕΕ. Το πιστοποιητικό διευκόλυνε το ασφαλές ταξίδι των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα κράτη μέλη περιόρισαν τα ταξίδια για λόγους δημόσιας υγείας. Μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη έχουν εκδώσει περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια πιστοποιητικά. Επιπλέον, έχει θέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο για τα διεθνή ταξίδια. Σήμερα, 67 χώρες και επικράτειες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, με περισσότερες να αναμένεται να ενταχθούν στο μέλλον.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, θεσπίζοντας, για τους σκοπούς του ταξιδιού, μια δεσμευτική περίοδο αποδοχής 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που υποδεικνύουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ. Αυτοί οι κανόνες άρχισαν να ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2022. Αυτή η περίοδος αποδοχής περιορίζεται σε πιστοποιητικά ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω.

Στις 25 Ιανουαρίου 2022, το Συμβούλιο συμφώνησε να ενημερώσει τους κανόνες για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Οι κάτοχοι έγκυρων ψηφιακών πιστοποιητικών της ΕΕ για τον COVID, καταρχήν, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ για τον COVID κατά ένα χρόνο, έως τις 30 Ιουνίου 2023.