Πληρώνεται η αποζημίωση 534 ευρώ για τις αναστολές Φεβρουαρίου 2021

Πληρώνεται η αποζημίωση 534 ευρώ για τις αναστολές Φεβρουαρίου 2021

Ημερομηνία πληρωμής των αναστολών συμβάσεων εργασίας Φεβρουαρίου 2021

 

Στις 5 Μαρτίου 2021 θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή το Φεβρουάριο 2021

Ειδικότερα στις 5 Μαρτίου 2021 οι εξής καταβολές:

– Αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Φεβρουαρίου 2021
– Αναστολές συμβάσεων εργασίας παρελθόντων μηνών για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις
– Μονομερείς Δηλώσεις τουρισμού κλπ. παρελθόντων μηνών
– Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, επίδομα αδείας