Ποιες παραλίες της Αττικής είναι πιο καθαρές για κολύμβηση

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την επίσημη γεωχωρική πύλη με τίτλο «Ακτές Κολύμβησης Αττικής», ένα διαδραστικό χάρτη με την καθαρότητα των παραλιών της Αττικής

Βασικός στόχος της παρούσας εφαρμογής αποτελεί η χωρική απεικόνιση των δεδομένων που σχετίζονται με τις Ακτές Κολύμβησης Αττικής (σημεία δειγματοληψίας, όρια ακτών, παράκτια υδατικά συστήματα) σε ένα ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον.

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής και εμφάνισης (μέσα από κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης) των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των ταυτοτήτων των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου (ΥΠΕΝ), καθιστώντας την παρούσα εφαρμογή αρκετά εύχρηστη προς το ευρύ κοινό.

Η Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο διαδικτυακός χάρτης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εστιάσει στην παραλία που τον ενδιαφέρει και να μάθει περισσότερες πληροφορίες γι αυτήν.

 

Δείτε το διαδικτυακό χάρτη

 

 

Σχετικά:

Ποιες ακτές της Αττικής είναι ακατάλληλες για κολύμβηση

Η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες πρέπει να είναι η ελεύθερη