Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικής στις Α και Β τάξεις Δημοτικού Σχολείου

Αριθμ. 117619/Δ1 – ΦΕΚ B 2419 – 05.08.2016
Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση της Αγγλικής στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση της Αγγλικής στην Α’ και Β’ Δημοτικού Σχολείου