Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

Στρατιωτικές σχολέςΕνημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 12 Μαΐου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ

– Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων Υπουργείων.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Διευκρινιστικές Οδηγίες επί της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ