Πρόσληψη 2 ασκουμένων δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη 2 ασκουμένων δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνώνΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 03 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 5).

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι 07.09.2018

Ο Πρόεδρος 

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας

Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Ε. Σαμαράς