Σε λειτουργία στο TaxisNet η δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

Σε λειτουργία στο TaxisNet η δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

Ο φόρος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσειςΕίσοδος στην εφαρμογή

https://www1.gsis.gr/taxisnet/other/protected/displayLiabilitiesForYear.htm?declarationType=otherAppH6

Προθεσμίες

Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», ως ακολούθως:

Ανά μήνα:

1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 28/02

2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 31/03

3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 30/04

4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 31/05

5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 30/06

6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/07

7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 31/08

8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 30/09

9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 31/10

10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 30/11

11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/12

12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 31/01 του επόμενου έτους.

Ερωτήσεις (Ε) και Απαντήσεις (Α) για τη Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής1. Ε Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω την παραπάνω δήλωση;

Α Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα Φυσικό Πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν οι δηλώσεις να υποβάλλονται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

2. Ε Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες δηλώσεις μέσω TAXISnet;

Α Ναι. Μπορώ να υποβάλω αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής περιόδου από 01/01/2018 και μετά.

3. Ε Μπορώ να υποβάλω συμπληρωματικές δηλώσεις μέσω TAXISnet;

Α Όχι. Οι συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Ε Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Α Όχι. Μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης δε μπορείτε να τη διορθώσετε ή να τη διαγράψετε. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τα δικαιολογητικά σας, για να γίνει η διόρθωσή της.

5. Ε Πότε μια οριστικοποιημένη δήλωση θεωρείται και παραληφθείσα ;

Α Μια δήλωση θεωρείται παραληφθείσα, μετά την οριστική υποβολή της από τις υπηρεσίες του TAXISnet. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 αποσυνδέεται η πληρωμή του φόρου από την παραλαβή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου).

6. Ε Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία οφειλής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

Α Αν παρέλθει η ημερομηνία καταβολής του φόρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013.

7. Ε Μπορώ να βλέπω στο TAXISnet δηλώσεις που έχω υποβάλει για συγκεκριμένη φορολογική περίοδο στη Δ.Ο.Υ. (TAXIS);

Α Ναι. Όταν επιλέγετε φόρο και έτος στην ένδειξη «Συνέχεια», επιλέγετε «Επεξεργασία Δηλώσεων» και έχετε τη δυνατότητα στις αποθηκευμένες δηλώσεις να δείτε την πηγή προέλευσης (TAXIS ή TAXISnet).

8. Ε Η υποβολή των δηλώσεων του Φόρου Διαμονής, είναι πλέον υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;

Α Ναι, είναι υποχρεωτική (εμπρόθεσμες-εκπρόθεσμες) από το 2018 και μετά.