Στεγαστική συνδρομή σε σεισμόπληκτους της Λέσβου

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3165 /A321 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2820/11.08.2017)

Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι όπου αναφέρεται στην παρούσα απόφαση «αρμόδια Υπηρεσία», είναι η Υπηρεσία που έχει οριστεί στην κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής (ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 (Β ́2584)).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης (Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3165 /A321 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2820/11.08.2017)