Τμήματα ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 74144/22 – ΦΕΚ Τεύχος Β 511/02.02.2023
Λειτουργία τμημάτων Α’ εαρινού εξαμήνου σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, στο Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τη λειτουργία τμημάτων Α’ εαρινού εξαμήνου σπουδών ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, στο Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β., ως ακολούθως:

Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ΑΘΗΝΑΣ                   Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α’ εαρινό εξάμηνο)

Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α’ εαρινό εξάμηνο)