Τριήμερο εθνικό πένθος για την σιδηροδρομική τραγωδία

Τριήμερο εθνικό πένθος για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη κηρύχθηκε από τον πρωθυπουργό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 851/1978 «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας», κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού πένθους (1,2,3 Μαρτίου 2023) για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια, ενώ αναστέλλονται οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις

Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά και δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις