Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Ενοποίηση ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης

ΑΑΔΕ: Ιδρύονται Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης – Ποιες ΔΟΥ ενοποιούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η μεγάλη οργανωτική αναδιάρθρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η μετάβασή της στο νέο μοντέλο λειτουργίας της, που παρουσίασε στις αρχές του έτους ο Διοικητής της

Βασικά στοιχεία του νέου μοντέλου αποτελούν:

1.    Η σύσταση κεντρικοποιημένων υπηρεσιών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη (Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης, Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου, Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης), στις οποίες μεταφέρεται το σύνολο των λειτουργιών που σήμερα εκτελούν οι ΔΟΥ.

2.    Η μετεξέλιξη των σημερινών ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης σε υπηρεσίες νέου τύπου, χωρίς ειδική τοπική αρμοδιότητα, που θα λειτουργούν ως Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Στελεχωμένες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, σε χώρους με σύγχρονο και εργονομικό σχεδιασμό, που θα προσφέρουν λειτουργική επάρκεια και χωρική ευελιξία, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι νέες υπηρεσίες θα εστιάζουν στην υποδοχή, ενημέρωση και άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, τους οποίους θα καθοδηγούν στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και θα διευκολύνουν στην ορθή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

 

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ενοποιούνται οι παρακάτω ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης με όμορη χωρική αρμοδιότητα, ως εξής:

ΔΟΥ προς ενοποίηση:     Ενοποιείται με την:         Ημερομηνία Ενοποίησης:
ΔΟΥ ΙΒ΄Αθηνών                      ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών                     17/6/2024
ΔΟΥ Αιγάλεω                           ΔΟΥ Περιστερίου                    1/7/2024
ΔΟΥ Ψυχικού                           ΔΟΥ Χολαργού                         1/7/2024
ΔΟΥ Κορωπίου                         ΔΟΥ Παλλήνης                         8/7/2024
ΔΟΥ Δ’ Αθηνών                        ΔΟΥ Α’ Αθηνών                        15/7/2024
ΔΟΥ Ε’ Πειραιά                        ΔΟΥ Α’ Πειραιά                        22/7/2024
ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης           ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης            22/7/2024

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Δημάρχους των Δήμων Ζωγράφου, Αιγάλεω, Ψυχικού και Κρωπίας, για τη διερεύνηση της δυνατότητας να συσταθούν Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις των Δήμων αυτών

 

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερήσιες συναλλαγές ταμείου στις ΔΟΥ της Αττικής, μετά τη σύσταση του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής, με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, από τις 26 Μαρτίου 2024, θα παρέχονται υπηρεσίες ταμείου για την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α’ αποκλειστικά από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Α/Α   ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής
2 Αγίων Αναργύρων
3 Α΄ Αθηνών
4 ΙΓ΄ Αθηνών
5 ΙΖ΄ Αθηνών
6 Γλυφάδας
7 Ελευσίνας
8 Α΄ Πειραιά
9 Κηφισιάς
10 Χολαργού
11 Παλλήνης

 

Με την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο λειτουργικό και οργανωτικό μοντέλο, οι ΔΟΥ που μετεξελίσσονται σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης είναι οι ακόλουθες:

Α) Στην Περιφέρεια Αττικής:

Ι. Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Η ΔΟΥ                                           μετεξελίσσεται σε
Α΄ Αθηνών                                   1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΙΖ΄ Αθηνών                                  2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΙΓ΄ Αθηνών                                  3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Αγίων Αναργύρων                      4η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Αμαρουσίου                                 5η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Κηφισιάς                                       6η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Παλλήνης                                       7η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Χολαργού                                       8η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ηλιούπολης                                    9η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Καλλιθέας                                      10η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Γλυφάδας                                        11η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Νέας Ιωνίας                                    12η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Περιστερίου                                    14η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ελευσίνας                                        15η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Α΄ Πειραιά                                      16η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Νίκαιας                                             17η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΦΑΕ Αθηνών                                     1η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ
ΦΑΕ Πειραιά                                      2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ

 

Διατηρείται η ειδική αρμοδιότητα της:

1.    ΔΟΥ Πλοίων, η οποία θα μετονομαστεί σε Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Πλοίων.
2.    ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής, η οποία θα μετονομαστεί σε Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης.

Β) Στον Νομό Θεσσαλονίκης

Ι. Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Η ΔΟΥ                                                  μετεξελίσσεται σε
Ε’ Θεσσαλονίκης                                18η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ζ’ Θεσσαλονίκης                                19η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Καλαμαριάς                                        20η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Αμπελοκήπων                                     21η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Ιωνίας Θεσσαλονίκης                       22η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
Λαγκαδά                                              23η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης                             3η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης ΑΕ