Υποχρεωτική απαλλαγή ή μείωση ενοικίου για τον Μάιο 2021

Υποχρεωτική απαλλαγή ή μείωση ενοικίου για τον Μάιο 2021

για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές

 

Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο 2021 η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, των μεταφορών και λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο 2021, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών