Υπόλοιπο κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους

Μέχρι πότε πρέπει να χορηγηθεί το τυχόν υπόλοιπο της κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους

 

Το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους

Τελείωσε ο Δεκέμβρης του 2022 και ενώ είχα ζητήσει επανειλημμένως άδεια από τον εργοδότη μου, εκείνος αρνήθηκε να τη χορηγήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα τη χάσω;

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαθούν οι υπόλοιπες ημέρες της κανονικής σας άδειας. Παρόλο που η απονομή της άδειας είναι αποτέλεσμα σύμφωνης γνώμης του εργοδότη σας και εσάς θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, του Ν.4808/2021 επανήλθε η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας άδειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους, δηλαδή έως 31 Μαρτίου 2023.

Ο εργοδότης μου δήλωσε ότι λόγω φόρτου εργασίας στην επιχείρηση δεν είναι σε θέση να δώσει την κανονική μου άδεια του 2022 έως την 31η Μαρτίου 2023. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Στην περίπτωση που παρέλθουν και οι πρώτοι τρεις μήνες του επόμενου έτους και δεν έχετε ακόμη εξαντλήσει την κανονική σας άδεια (του προηγούμενου έτους) με υπαιτιότητα του εργοδότη σας, η αξίωση σας για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική και ο εργοδότης οφείλει να σας καταβάλλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών της άδειας αυξημένες κατά 100%, δηλαδή στο διπλάσιο. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο εργοδότης που παραβιάζει την νομοθεσία για τη χορήγηση κανονικής άδειας τιμωρείται με χρηματική ποινή και με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.7, του ΑΝ 539/1945.

Υπολογίστε online την άδειά σας

 

Σχετικά: Τι ισχύει για την ετήσια κανονική άδεια εργαζομένων 2022 και μέχρι πότε πρέπει να εξαντληθεί