ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο

Πως μπορώ να δω ηλεκτρονικά αν έχω Ασφαλιστική Ικανότητα
Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (και τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ) με την παρακάτω ηλεκτρονική υπηρεσία μπορούν να ενημερώνονται για την θεώρηση – ισχύ του Βιβλιαρίου Υγείας τους (Ασφαλιστική Ικανότητα), χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ 

Κατάργηση των εντύπων βιβλιαρίων υγείας (ασθενείας)

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ:

τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ),
τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο
Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» – Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης – Ασφαλιστικής Ικανότητας. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστική σας Ικανότητα

Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΓΓΠΣ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ

ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας (Ασθενείας) είναι θεωρημένο