Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας φακέλου αλλοδαπού

Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας φακέλου αλλοδαπού

Υπουργείο Εσωτερικών. ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Συμπληρώστε τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ (με λατινικούς χαρακτήρες) και ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (χωρίς κενά):

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Ιθαγένεια – Άδεια Διαμονής – Άδεια εργασίας
Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: manousoup70@gmail.com – giangouskos@yahoo.gr

Με ραντεβού τα αιτήματα κοινού και δικηγόρων για ιθαγένεια – μετανάστευση