Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από ΑΕΙ και ΤΕΙ (Φεβρουάριος 2017)

- - -
Ads by Google

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενεδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών του Τμήματος Μαιευτικής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Της ΠΡΑΞΗΣ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενεδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και ΕΜΦΕ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.)
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες