Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης ανά Εκπαιδευτή στα γνωστικά αντικείμενα, όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του έτους 2018 – 2019 της 71ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) και της 9 ης Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ.)

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΘΑ μέχρι την 15:00 της 3 Αυγούστου 2018, τα δικαιολογητικά, με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας / πρόθεσης συμμετοχής με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση studiesresident@hndc.mil.gr

Το κείμενο της προκήρυξης