ΑΑΔΕ. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ

ΑΑΔΕ. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ. Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», Α΄190) κατόπιν της κωδικοποίησης του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 (Α΄90) με τον ν. 4978/2022.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της Εγκυκλίου είναι η παρουσίαση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190) και η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές μεταβολές και προσαρμογές που επέφερε η κωδικοποίηση του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 (Α΄90).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ανάλυση κατ’ άρθρο ΚΕΔΕ

ΤΜΗΜΑ Ι: Εισαγωγικές Διατάξεις (άρθρα 1–8 ΚΕΔΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διοικητική Εκτέλεση (άρθρα 9-64 ΚΕΔΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Ανακοπές (άρθρα 65-67 ΚΕΔΕ)

ΤΜΗΜΑ IV: Έξοδα Εκτέλεσης (άρθρα 68-71 ΚΕΔΕ)

TMHMA V: Πειθαρχικές Διατάξεις (άρθρο 72 ΚΕΔΕ)

TMHMA VI: Διαγραφή Χρεών (άρθρα 73-74 ΚΕΔΕ)

TMHMA VII: Συμψηφισμός (άρθρο 75 ΚΕΔΕ)

TMHMA VIII: Κοινοποιήσεις και Εκπροσώπηση Δημοσίου (άρθρα 76-77 ΚΕΔΕ)

TMHMA IX: Εγγυητές-Μισθωτές-Υπομισθωτές (άρθρα 78-79 ΚΕΔΕ)

TMHMA X: Γενικές Διατάξεις (άρθρα 80-83 ΚΕΔΕ)

TMHMA XI: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις (άρθρα 84–85 ΚΕΔΕ) – Πίνακας κωδικοποιητικών διατάξεων (ν. 4978/2022) – Πίνακας κωδικοποιούμενων διατάξεων (ν.δ. 356/1974)

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Εγκύκλιος αφορά όλες τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

 

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης