Άδεια οικοδομής σε οικόπεδο εντός ιστορικού τόπου πλησίον μνημείου

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 195/2011
Θέμα
Εάν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια ανεγέρσεως οικοδομής σε οικόπεδο, που βρίσκεται πλησίον μνημείου και εντός ιστορικού τόπου και στο οποίο (οικόπεδο) υπήρχε κτίσμα που κατεδαφίστηκε, χωρίς να δοθεί προς τούτο άδεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ) και σε καταφατική περίπτωση με ποιες προϋποθέσεις.

Στο τεθέν ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι η κατεδάφιση παλαιού κτίσματος εντός οικοπέδου, που βρίσκεται πλησίον μνημείου και εντός ιστορικού τόπου, χωρίς την προηγούμενη άδεια του ΥΠΠΟΤ, δεν συνεπάγεται την απαγόρευση ανεγέρσεως, στη συνέχεια, νέου κτίσματος