Ακατάσχετο το επίδομα θέρμανσης

Με έγγραφο που έστειλε στη Βουλή το υπ. Οικονομικών διευκρινίζει ότι, στην με αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1262/10.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ. 2677Β’/11-12-2015) σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τον καθορισμό του ύφους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησής του και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 της Απόφασης αυτής, ρητά ορίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικά:

Διανομή και επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Η εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης

Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ