«Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή» Πως γίνονται οι αιτήσεις

Πως γίνονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών «Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή»

 

Από την Τρίτη 21/06/2022 η έναρξη του προγράμματος αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών «Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή».

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλονται χωρίς δικαιολογητικά

Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδότησης θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την κύρια ή την δευτερεύουσα κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Όσοι δικαιούνται την επιδότηση θα πρέπει μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 να αγοράσουν τις νέες συσκευές, ενώ υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και για την απόσυρση των παλαιών

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν μόνο τρία στοιχεία.

Το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τον αριθμό της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή τον αριθμό του μετρητή.

Η επιδότηση θα αφαιρείται από το ποσό την ώρα της αγοράς, και είναι από 35 έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα και μπορεί να φτάσει έως και τα 710 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία της συσκευής που θα αντικατασταθεί

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 21/06/2022 (αρχικά για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1 και 2 και κατόπιν για τα υπόλοιπα) και μέχρι την Τρίτη 05/07/2022 και ώρα 15:00 (καταληκτική προθεσμία).

 

μέσω

•  της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020,

 

ή

 

•  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος

https://allazosyskevi.gov.gr

 

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ωφελούμενων.

Δηλαδή:

21/6/2022 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2

22/6/2022 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4

23/6/2022 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4 5 6

24/6/2022 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4 5 6 7 8

25/6/2022 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

 

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

  

Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο αιτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας -μεταξύ άλλων-

•  τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκονται οι συσκευές προς αντικατάσταση,

•  τον αριθμό συσκευών ανά κατηγορία που επιθυμεί να αντικαταστήσει,

•  την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας,

•  ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή των κωδικών των επιταγών (vouchers), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο.

 

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή». Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πως υποβάλλονται οι αιτήσεις και ποια είναι η προθεσμία