Αποτελέσματα διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2017

Αποτελέσματα διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2017

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου Έτους 2017 

Επιτυχόντες Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου Έτους 2017

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά Εφετειακή Περιφέρεια: