Ο Δακτύλιος για την Εβδομάδα μετά το Πάσχα 2018

Ο Δακτύλιος για την Εβδομάδα μετά το Πάσχα 2018

Ο Δακτύλιος για την Εβδομάδα μετά το Πάσχα 2018 μέχρι και την Παρασκευή του Πάσχα 13 Απριλίου 2018, σύμφωνα και με τις επίσημες αργίες 

Δευτέρα του Πάσχα 9/4/2018
Η Δευτέρα του Πάσχα Είναι επίσημη αργία και δεν ισχύει Δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Οι αργίες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Οι ημιαργίες

Τρίτη του Πάσχα 10/4/2018
Την Τρίτη του Πάσχα και τις ώρες  07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Τετάρτη του Πάσχα 11/4/2018
Την Τετάρτη του Πάσχα και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Πέμπτη του Πάσχα 12/4/2018
Την Πέμπτη του Πάσχα και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Παρασκευή του Πάσχα 13/4/2018
Την Παρασκευή του Πάσχα και τις ώρες 07.00 έως 15.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Κάθε Παρασκευή οι ώρες του δακτυλίου είναι από 07.00 έως 15.00

Κάθε Σάββατο και Κυριακή ΔΕΝ ισχύει ο δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Δακτύλιος 2017-2018. Δείτε και τον χάρτη με τις περιοχές που περιλαμβάνει