Διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TaxisNet

Διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TaxisNet

Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της ΓΓΠΣ, από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 8:00 έως και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στις 24:00Το σχετικό δελτίο τύπου Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της, από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 8:00 έως και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στις 24:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.