Δήμος Αποκορώνου. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Δήμος Αποκορώνου. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Ο Δήμος Αποκορώνου προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή, με πάγια αντιμισθία

Η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες