ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ. Προσλήψεις

Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την Υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2016-2017 από το Δήμο Καλυμνίων και σύσταση επιτροπής επιλογής
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες