Προσλήψεις στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.)

Πρόσληψη συνολικά δύο ατόμων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας με τις εξής ειδικότητες: Δύο εργατών, κατηγορίας ΥΕ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες