ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ. Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Tο κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες