Δήμος Θέρμης. Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
για την λειτουργία της Σχολής χορού του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου καθώς και των τμημάτων χορού Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες