Δήμος Ζακύνθου. Πρόσληψη 14 ατόμων

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/30-10-2014 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου» περί «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις».

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες