Ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ του ΕΚΑΒ

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 21609 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3027/08.05.2023
Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και τα Παραρτήματα του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

 

 

 

Αναλυτικά οι πίνακες με τις ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του ΕΚΑΒ