Εκλογές 2023. Αιτήσεις προτίμησης για διορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων

Άρειος Πάγος. Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής σε όλη την επικράτεια

 

Οι δικηγόροι, οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις προτίμησης με ηλεκτρονικό τρόπο και θα ενημερωθούν από τους συλλόγους τους για την έναρξη της διαδικασίας.

 

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης για διορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων. Πως υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 5.5.2023 και ώρα 10 π.μ.

 

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων, οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων του Αρείου Πάγου. Η έναρξη της διαδικασίας υπολογίζεται να ξεκινήσει το Σάββατο 29 Απριλίου, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των καταλόγων των υποψηφίων που θα αποστείλουν οι κατά τόπους υπηρεσίες.

Αιτήσεις γίνονται για όλη την Επικράτεια ΚΑΙ για τις μονοεδρικές.

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εξωτερικό διορίζονται με κλήρωση μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια.

Για το λόγο αυτό δεν θα γίνουν αιτήσεις για διορισμό Δικαστικών Αντιπρόσωπων στο εξωτερικό

Κατάλογοι υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων

Πρότυπο καταστάσεων σε excel.

Οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι όλης της χώρας θα αποσταλούν μαζικά μέσω της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Παρακαλούμε τους δικηγορικούς συλλόγους να μην αποστέλουν μεμονωμένα τις καταστάσεις τους.

Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι θα αποστείλουν τις καταστάσεις ανά Εφετειακή περιφέρεια στο [email protected] με βάση το ανωτέρω πρότυπο.

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Α1 Τμήματος Αρείου Πάγου για τις αιτήσεις προτίμησης